Dövme 101

09 Mar 2021
Dövme 101

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Ertan'ın Beden ve Bir Anlam Üretme Aracı Olarak Dövme makalesinden 'Toplumsal Cinsiyet ve Dövme' bölümünü okurlarımızla paylaşıyoruz. 

04 Mar 2021
Dövme 101

'Toplumsal ve Bireysel Aidiyetlerin Sembolik İnşası' makalesine olan ilginin ardından dövme ve kimlik inşasını araştırmak için Özlem Damla YÜCEL ve Abdülkadir ÇEVİK'in Kimlik İnşası Olarak Dövme makalesinden Erikson'a Ait Kimlik Kavramları ve Dövme bölümünü okurlarımız için yayınlıyoruz. 

02 Mar 2021
Dövme 101

Dövmenin toplumda bireysel ve toplumsal kimlik aidiyetinin oluşması için önemini okurlarımız için derledik. 

27 Şub 2021
Dövme 101

Mehmet Serhan Tezgeç tarafından hazırlanan iletişim yüksek lisans tezinden "Dövmeler ve Sanat" başlıklı bölümü okumanıza sunuyoruz. 
 

27 Şub 2021
Dövme Felsefesi

Mehmet Serhan Tezgeç tarafından hazırlanan iletişim yüksek lisans tezinden alıntıladığımız "Kadın Kimliğinin Dövme Aracılığıyla Dışavurumu" başlıklı bölümü okumanıza sunuyoruz. 

27 Şub 2021
Dövme 101

Karl Marx’ın söylemlerinin beden alanındaki yazın üzerinde belirli etkileri olduğundan söz edebilmek mümkündür.
Marx, bedeni insan ve doğa ilişkisi içerisinde bir yerde konumlandırmıştı. 

27 Şub 2021
Dövmenin Tarihi

Dövmenin kitleselleşmesinin tarih içerisindeki adımlarını inceleyerek Dünya tarihine dövme ile katkı sunuyoruz. Dövme Dünyası dövmenin kitleselleşmesini inceledi...

25 Şub 2021
Dövme 101

Kadınların sık sık tercih ettiği çiçek dövmelerinin anlamlarını ve en güzel çiçek dövmesi modellerini okurlarımız için derledik. 

25 Şub 2021
Dövme 101

Geometrik Dövmelerin Anlamı ve En Güzel Geometrik Dövme Modellerini okurlarımız için derledik.

21 Şub 2021
Dövme Türleri

Dövme tutkunları için en güzel kiraz dövmesi modellerini derledik.