Dövme Kültürü Nasıl Başladı?

Dövme Kültürü Nasıl Başladı?

Günümüzde pek çok kültürde izlerini gördüğümüz ve insanın yaratıcılığının en önemli göstergelerinden biri olan dövme sanatının kökenlerini hiç merak ettiniz mi? En ilkel topluluklardan en gelişmiş toplumlara kadar, geniş bir coğrafi ve tarihsel dağılım görülen dövme sanatı, günümüze gelene kadar uygulanış şekilleri ve gerekçeleri bakımından büyük değişimler göstermiştir.

Dövme kültürü, ilk defa 1700’lerde Samoa Adaları’ndaki yerlilerinin yüz ve vücutlarına karakteristik özelliklerini yansıtan “tatau” isimli kalıcı çizimler yapması ve bu çizimlerle kabiledeki diğer yerlilerden farklılaşmaya çalışması ile tespit edilmiştir.

Peki insanın dövme yapmayı keşfetmesinin, bu sanatsal dünyaya adım atmasının nedeni neydi?

1- Eski zamanlarda gücü ve kabileyi belirtmek için kullanılmıştır.

2- Kötü ruhlardan korunmak ve kötülükleri kovmak amacıyla yapılmıştır

3- Akrep ve yılan sokmalarına karşı önlem olduğuna inanılmış, romatizma gibi eklem ağrılarına tedavi amaçlı kullanılmıştır.

4- Cahiliye döneminde Arap kadınlar tarafından, erkeklerin zorla dudaklarını öpmemesi amaçlanmıştır.

5- İletişim aracı olarak kullanılmıştır

6- İlahi güce yakın olmak ve yaratana bağlılığını göstererek ibadet etmek için yapılmıştır

7- Uğur ve bereket getirmesi amacıyla da insan derisine işlenmiş mistik dövme motifleri vardır

8- Bazı bölgelerde dövmeler aşiret simgesi olarak kullanılmış, toplumsal ve cinsel rolleri belirtmiştir.

9- Bazı toplumlarda mevki belirterek paylaşılan avdan daha fazla pay almak, vahşi hayvanları ürkütmek, ömrü uzatmak amacıyla vücudun farklı bölgelerine farklı imgeler işlenmiştir.

10- Bir suç işlenmesi halinde suç işleyen insanlara da, bu suçu belirtecek dövmeler yapılmış, suç işleyenin toplumdan dışlanması sağlanmıştır.

11- Bir olaya veya bir fikre karşı çıkmak, başkaldırmak ve tepki göstermek amacıyla özgün ve mistik tasarımlar kullanılmıştır.

İnsanlık tarihine baktığımız zaman insanların dövmeyi kültürlerinin bir parçası olarak benimsemesine buna benzer daha pek çok neden gösterilebilir.

Etiketler
dövme kültürü nedir
dövme kültürü
dövme tarihi
dövme yayılması
dövme geleneği
dövme nasıl başladı